En kort film om identitet och minnen.

Visades på Odense internationel film festival